Tag: tematy

Praca licencjacka z socjologii to dla wielu studentów duże wyzwanie.  Cena napisania tej pracy to nieraz wielkie poświęcenie czasu oraz wysiłku. W poniższym artykule przytoczymy parę tematów na prace licencjackie z tego kierunku. Wybór odpowiedniego jest bardzo ważny, nie tylko dla naszych studiów. Nieraz bywa, że wiąże się on z naszym przyszłym życiem zawodowym.

Dobrym tematem jest “Religijność Polaków w latach XXXX “. W temacie tym  trzeba pokazać, jak dochodziło do zmian w religijności Polaków, w danych latach. Można tu też pokusić się o prognozę, co do przyszłej religijności Polaków.  Tematy prac licencjackich z socjologii często dotyczą zwyczajów oraz poglądów. Temat odnośnie religijności może być bardzo dobry.

Kolejny bardzo dobry temat to “Pracoholizm w  Polsce w latach xxx “. Jest to temat, który jest bardzo na czasie. Pracoholizm w Polsce zbiera coraz szersze żniwo. Ogólnie w tej pracy trzeba przeprowadzić odpowiednie badania ankietowe. Można tu pochwalić się swoim warsztatem analitycznym, który pozwoli na szczegółowe zobrazowanie tematu.

Następny bardzo dobry temat to “Współczesne wartości kobiet w latach xxxx”. W tym temacie również trzeba by zrobić odpowiednią ankietę, która by zobrazował rzeczy, które są ważne dla kobiet. W badaniach tych można zadać ważne pytanie, odnośnie planowanej ilości dzieci. Byłoby to pytanie bardzo ciekawe, ponieważ obecnie w Polsce trwa dyskusja o demografii.

Następny bardzo dobry temat to “Trendy demograficzne w Polsce na przestrzeni lat XXXX”. Temat ten jest bardzo ciekawy oraz dobrze udokumentowany. Można w nim pokusić się o zaprognozowanie przyszłych trendów dotyczących polskiej demografii.  Należy też tu wspomnieć o wpływie demografii na polski system emerytalny.

Praca licencjacka z socjologii, a nasza przyszła kariera.

Praca licencjacka z socjologii to z pewnością olbrzymie wyzwanie. Cena napisania tej pracy to często olbrzymi stres, wysiłek, a czasem nieprzespane noce. Napisanie pracy licencjackiej nawet na bardzo wysokim poziomie, nie gwarantuje sukcesu zawodowego. Ogólnie należy cały czas rozwijać swoje kompetencje, aby móc dostosowywać się do zmian na rynku pracy.

Read Full Article